ประกาศราคากลางงานซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) (1/10/62-31/3/63) (บมจ.กสทฯ) (DGA/63/0048)


19 ก.พ. 63
1234
1

DGA-63-0048 ราคากลาง

12345 ครั้ง