ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานรัฐ (MailGoThai) (1/10/62-31/3/63) (DGA/63/0042)


19 ก.พ. 63
67

ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานรัฐ (MailGoThai) (1/10/62-31/3/63)

1

DGA-63-0042 ราคากลาง

31 ครั้ง