ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประเภทรายปี พื้นที่ชั้น 11 16 17 18 และ 19 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) (DGA/63/0019)


19 Feb 63
25

ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประเภทรายปี พื้นที่ชั้น 11 16 17 18 และ 19 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) (DGA/63/0019)

1