ประกาศราคากลางงานจ้างบริการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) (DGA/63/0017)


19 ก.พ. 63
6

ประกาศราคากลางงานจ้างบริการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) (DGA/63/0017)

1