ประกาศราคากลางงานจ้างบริการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) (DGA/63/0017)


19 Feb 63
17

ประกาศราคากลางงานจ้างบริการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) (DGA/63/0017)

1

DGA-63-0017 ราคากลางจ้างจัดเก็บเอกสารฯ

1 ครั้ง