ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) (1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62) (DGA/63/0014)


19 ก.พ. 63
17

ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) (1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62) (DGA/63/0014)

1

DGA-63-0014 ราคากลาง

1 ครั้ง