ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) (1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62) (DGA/63/0014)


19 Feb 63
36

ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) (1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62) (DGA/63/0014)

1

DGA-63-0014 ราคากลาง

3 ครั้ง