ประกาศราคากลางจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools: Farmer ONE) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0112)


29 ม.ค. 63
126

ประกาศราคากลางจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools: Farmer ONE) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0112)

1