ประกาศราคากลางจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools: Farmer ONE) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0112)


29 Jan 63
132

ประกาศราคากลางจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools: Farmer ONE) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0112)

1