ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0133


27 Jan 63
62

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0133

1