ประกาศราคากลางจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools: Farmer ONE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ DGA/63/0112


27 Dec 62
108

ประกาศราคากลางจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools: Farmer ONE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ DGA/63/0112

1