ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมจัดซื้อฟังชั่นซอฟต์แวร์ระบบป้องกันภัยคุกคามทางด้านเครือข่ายสารสนเทศและต่ออายุการดูแลอุปกรณ์ไฟล์วอลล์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (DGA/63/0099)


27 Nov 62
219
1