ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0103)


6 ธ.ค. 62
1234

ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0103)