ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน (1/1/63 – 30/9/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0087)


13 Nov 62
156

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน (1/1/63 – 30/9/63) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0087)

1