ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานรับ – ส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0005


24 Sep 62
167

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานรับ – ส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0005

1