ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานรับ – ส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0005


24 ก.ย. 62
154

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการงานรับ – ส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0005

1