ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับรถ จำนวน 7 คัน ระยะเวลา 6 เดือน DGA/63/0009


23 Sep 62
113

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับรถ จำนวน 7 คัน ระยะเวลา 6 เดือน DGA/63/0009

1