ราคากลาง งานจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0067)


22 พ.ย. 61
288
1

DGA-62-0067 ราคากลาง kiosk

107 ครั้ง