ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0002)


23 ส.ค. 61
155
1

DGA-62-0002 ราคากลาง

37 ครั้ง