ราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0001)


23 ส.ค. 61
546
1

DGA-62-0001 ราคากลาง

33 ครั้ง