ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารนเทศ (SIEM) สำหรับศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ของ สพร. (DGA/62/0216)


24 พ.ค. 62
230
1