ประกาศราคากลางจ้างผลิตตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart KIOSK) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)(DGA/62/0156) ครั้งที่ 2


26 มี.ค. 62
1234
1

DGA-62-0156 ราคากลาง(ครั้งที่ 2)

12345 ครั้ง