ประกาศราคากลางโครงการจัดกิจกรรม International Open Data Day 2019 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0170)


22 ก.พ. 62
1234

ประกาศราคากลางโครงการจัดกิจกรรม International Open Data Day 2019  ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0170)

1

DGA-62-0170 ราคากลาง

12345 ครั้ง