ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาต้นแบบและทดสอบสำหรับตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)" (DGA/61/0365)


1 ต.ค. 61
761
1