ราคากลางผลิตสื่อในรูปแบบวิดีทัศน์แนะนำองค์กร เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ของ สพร. (EGA/61/0223)


8 Aug 61
563

ผลิตสื่อในรูปแบบวิดีทัศน์แนะนำองค์กร เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ของ สพร. (EGA/61/0223)

1

EGA-61-0223 ราคากลาง

149 ครั้ง