ราคากลางซื้ออุปกรณ์แม่ข่ายเพิ่มเติม เพื่อรองรับการติดตั้งระบบเครือข่ายเสมือน Network Node สำหรับให้บริการระบบบริการกลางภาครัฐ ผ่านเครือข่าย GIN (DGA/61/0304)


3 ส.ค. 61
1234
1

DGA-61-0304 ราคากลาง

12345 ครั้ง