ประกาศราคากลาง การผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบสกู๊ปข่าวเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการกลางผ่านเครือข่าย GIN (DGA/61/0291)


17 ก.ค. 61
434

ประกาศราคากลาง การผลิตสื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบสกู๊ปข่าวเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบริการกลางผ่านเครือข่าย GIN (DGA/61/0291)

1

DGA-61-0291 ราคากลาง

168 ครั้ง