ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลและศูนย์ข้อมูลสำรอง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/61/0272)


28 Jun 61
395

ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลและศูนย์ข้อมูลสำรอง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/61/0272) 

1