ราคากลางต่อสัญญาเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์และโครงสร้างนิทรรศการของส่วนสื่อสารการตลาด(61/0247)


30 May 61
85
1