ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายอุปกรณ์เครือข่ายปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมระบบจัดเก็บเอกสารงานย่อคำพิพากษา พร้อมจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสำรองกู้คืนข้อมูลและดำเนินการย้ายข้อมูลคำพิพากษาของศาลฎีกา ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA-61-0208)


23 Mar 61
94
1

EGA-61-0208 ราคากลาง บำรุงรักษา ศาลฎีกา

3 ครั้ง