ราคากลาง งานประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0184


21 มี.ค. 61
98
1

EGA-61-0184 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาตวจสอบตู้ kiosk

2 ครั้ง