ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ของ สรอ.


30 Nov 60
637
1

price

123 ครั้ง