ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ของ สรอ.


30 พ.ย. 60
632
1

price

123 ครั้ง