ประกาศราคากลางงานเช่าคูสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Dark Fiber) สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้อมูลฯ (EGA/61/0095)


24 พ.ย. 60
360

ประกาศราคากลางงานเช่าคูสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Dark Fiber) สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้อมูลฯ (EGA/61/0095)

1