ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)" ตามเอกสารเลขที่ EGA/61/0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


12 Sep 60
83

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)"  ตามเอกสารเลขที่ EGA/61/0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1