ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเจาะจุดแข็ง 2.0 (Strengths finder)(ปกแข็ง) จำนวน 300 เล่ม ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ EGA/60/0254


7 Sep 60
103

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหนังสือเจาะจุดแข็ง 2.0 (Strengths finder)(ปกแข็ง) จำนวน 300 เล่ม ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ EGA/60/0254

1