ราคากลาง (EGA/60/0247) งานจ้างพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat)


18 Aug 60
68

ราคากลาง (EGA/60/0247) งานจ้างพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat)

1