ราคากลาง (EGA/60/0247) งานจ้างพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat)


18 ส.ค. 60
66

ราคากลาง (EGA/60/0247) งานจ้างพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat)

1