เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชั้น 16 17 18 และชั้น 19 ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เลขที่ EGA/61/0017


17 Aug 60
82

 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ชั้น 16 17 18 และชั้น 19 ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เลขที่ EGA/61/0017

1