ประกาศราคากลางโครงการซื้อเเละติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชั้น 17 ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0250) โดยวิธีตกลงราคา


16 Aug 60
2143
1

ราคากลาง EGA 600250 กล้อง CCTV ชั้น 17

452 ครั้ง