ประกาศราคากลางโครงการซื้อเเละติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชั้น 17 ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0250) โดยวิธีตกลงราคา


16 ส.ค. 60
2042
1

ราคากลาง EGA 600250 กล้อง CCTV ชั้น 17

429 ครั้ง