ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำกรอบมาตรฐานด้านการเปิดเผยชุดข้อมูลที่สำคัญของประเทศ (National Open Data Set) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (EGA/60/0219)


21 Jul 60
100

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำกรอบมาตรฐานด้านการเปิดเผยชุดข้อมูลที่สำคัญของประเทศ (National Open Data Set)  ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) (EGA/60/0219)

1