ประกาศราคากลางซื้อซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม Data Visualization (Publish & Share) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0212)


11 ก.ค. 60
92

ประกาศราคากลางซื้อซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม Data Visualization (Publish & Share) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0212)

1