ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชั่น (AD) และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BD) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา (EGA/60/0210)


11 Jul 60
170

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชั่น (AD) และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (BD) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา (EGA/60/0210)

1