ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการสำรวจความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2560 (2017 Engagement and Satisfaction Survey) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0209)


27 มิ.ย. 60
102

ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการสำรวจความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2560 (2017 Engagement and Satisfaction Survey) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0209)

1