ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอิมเทอร์เน็ต (I-Vote) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2


25 May 60
887
1

price

263 ครั้ง