งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปีที่ 3 จำนวน 104 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) ของ สรอ. (EGA/60/0174)


8 May 60
171

งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปีที่ 3 จำนวน 104 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) ของ สรอ. (EGA/60/0174)

1