ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 70 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 3 ปี


17 มี.ค. 60
150
1

17032017085756-0001

26 ครั้ง