ราคากลางจ้างจัดงานสัมมนา "วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021" ของ สรอ. (EGA/60/0114)


15 ก.พ. 60
679

ราคากลางจ้างจัดงานสัมมนา "วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย : Thailand Digital Government Vision 2017 – 2021" ของ สรอ. (EGA/60/0114)

1