ราคากลาง งานจ้างดำเนินการจัดนิทรรศการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในงาน ITU Telecom World 2016 (EGA/59/0338)


5 ต.ค. 59
816

ราคากลาง  งานจ้างดำเนินการจัดนิทรรศการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในงาน ITU Telecom World 2016 (EGA/59/0338)

1