ราคากลาง งานจ้างดำเนินการจัดนิทรรศการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในงาน ITU Telecom World 2016 (EGA/59/0338)


5 Oct 59
826

ราคากลาง  งานจ้างดำเนินการจัดนิทรรศการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในงาน ITU Telecom World 2016 (EGA/59/0338)

1