ราคากลางโครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม Thank Press สื่อมวลชนสัมพันธ์ 2016 ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)" เอกสารเลขที่ EGA/59/0362


28 Sep 59
855

ราคากลางโครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม Thank Press สื่อมวลชนสัมพันธ์ 2016 ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)"  เอกสารเลขที่ EGA/59/0362 

1