ราคากลางจ้างบริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐโครงการ Government Information Network (GIN) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0029)


26 Sep 59
399

ราคากลางจ้างบริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐโครงการ Government Information Network (GIN)  ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA/60/0029)

1

ราคากลาง EGA-60-0029

78 ครั้ง