ราคากลาง EGA/59/0380 งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน)


23 ก.ย. 59
349

ราคากลาง (EGA/59/0380 "งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน)

1