ราคากลาง (EGA/59/0349) "งานจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งระบบไฟฟ้าจากชั้น 11 ไปยังห้องประชุมวิภาวดีชั้น 18"


14 ก.ย. 59
191
1

ราคากลาง-EGA-59-0349

21 ครั้ง