ราคากลาง (EGA/59/0278) "โครงการจ้างวิเคราะห์เพื่อขยายผลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (ฺBiz Portal) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)"


30 Jun 59
119

"โครงการจ้างวิเคราะห์เพื่อขยายผลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (ฺBiz Portal) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)"

1