ราคากลาง (EGA/59/0278) "โครงการจ้างวิเคราะห์เพื่อขยายผลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (ฺBiz Portal) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)"


30 มิ.ย. 59
115

"โครงการจ้างวิเคราะห์เพื่อขยายผลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (ฺBiz Portal) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)"

1