ราคากลาง (EGA/59/0266) โครงการจ้างพัฒนา Mobile Application สุขพอที่พ่อสอน ระยะที่ 2 และสุขแท้ที่แม่ให้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สำหรับ สำนักราชเลขาธิการ


29 Jun 59
129

โครงการจ้างพัฒนา Mobile Application สุขพอที่พ่อสอน ระยะที่ 2 และสุขแท้ที่แม่ให้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สำหรับ สำนักราชเลขาธิการ 

1