ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ(GMIS) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) (EGA/59/0226)


21 เม.ย. 59
879

59-0226ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ(GMIS) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)(12/4/59)

1